Dutch Page

Mission Statement 

De wereldorganisatie van Conservative/Masorti synagoges (Masorti Olami) bouwt, vernieuwd en verstevigd het Joods leven in de gehele wereld. Deze inspanning heeft zijn focus op bestaande gemeenten en gemeenten in ontwikkeling in Europa, Latijns Amerika, voormalige Sovjet Unie, Afrika, Azië en Australië. Principes bij implematie van de missie 

Bij het uitdragen van de missie, acteert Masorti Olami om de interesse en principes van het Masorti Jodendom te verhogen. Het zal samenwerken met andere onderdelen van de Conservative/Masorti beweging teneinde een effectieve spreekbuis te zijn voor het Masorti Jodendom door middel van:

  • Het bestuderen van de Torah, in de breedste zin, en het doorgeven van zijn principes van generatie op generatie;
  • Het verenigen van Joden, en het aanhalen van de banden tussen Joden waar ook ter wereld;
  • Het centraliseren van de synagoge in het leven van de Joden;
  • Het belang van het behouden van een centrale, dynamische beleving van het Jodendom gebaseerd op de halacha en mitzvoth, gegrondvest in de kennis van het Jodendom en de naleving en reflecteren van de liefde voor traditie; alsmede het omhelzen van de modernisering en de positieve aspecten van verandering.                            
  • Het centraliseren van Israel en de kennis en het gebruik van de Hebreeuwse taal in het leven van de Joden;
  • De waarden van egalitarisme, pluriformiteit, tolerantie en democratie in de ontwikkeling van de Joodse tradities

 
Kehilla Page
MERCAZ