מסורתי עולמי: המקום בו מסורת ומודרנה נפגשים

מסורתי עולמי בונה, מחדשת ומחזקת חיי יהדות ברחבי העולם, תוך שמירת דגש על קהילות קיימות ומתפתחות באירופה, אמריקה הלטינית, חבר מדינות העמים, אפריקה, אסיה ואוסטרליה. אנו מנהלים את הפעילויות שלנו במסגרת הכוללת של התנועה המסורתית/ קונסרבטיבית, בשיתוף פעולה ועבודה צמודה עם ארגונים מסורתיים באמריקה הצפונית ומדינת ישראל.

 

מטרות על

על מנת להוציא לפועל את יעדינו, מסורתי עולמי פועלת על מנת לקדם את עקרונותיה של היהדות המסורתית, בשיתוף עם שאר התנועה המסורתית/ קונסרבטיבית ברחבי העולם, על מנת לקדם את עקרונות היהדות המסורתית, תוך מתן דגש על:

  •  
  • לימוד תורה והעברת תכני יהודיים מדור לדור
  • איחוד העם היהודי וטיפוח קשרים בין יהודים, בכל רחבי העולם באשר הם
  •  מרכזיות בית הכנסת בחיי העם היהודי
  • שימור המהות המרכזית והדינמית של עשייה יהודית המבוססת על הלכה ומצוות, אשר מעוגנת בקיום מצוות ומשקפת אהבה למסורת, תוך קבלת המודרניות והיבטים חיוביים של שינוי
  • מרכזיותה של מדינת ישראל, ידיעת השפה העברית ושימוש בה בחיי העם היהודי
  •  קידום ערכי שוויון, פלורליזם, סובלנות ודמוקרטיה כמרכיבים מרכזיים בהתפתחות המסורת יהודית

 

 

הרב צבי גרץ

מנכ''ל מסורתי ומרכז עולמי